Thứ Năm, 18 tháng 6, 2020

BỘ ĐỀ 600 CÂU HỎI LÝ THUYẾT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

Theo Tổng cục đường bộ Việt Nam, bộ đề 600 câu hỏi luật giao thông đường bộ sẽ được áp dụng sát hạch vào ngày 01/08/2020 thay vì ngày 01/06/2020 như dự kiến trước đó.
Trong bộ lý thuyết 600 câu hỏi này sẽ có 60 câu điểm liệtBộ đề 600 câu hỏi luật giao thông đường bộ này sẽ được áp dụng vào thi sát hạch đối với các hạng bằng như sau:
  • Hạng A1, A2, A3, A4: 25 câu 
  • Hạng B1 số tự động: 30 câu 
  • Hạng B2: 35 câu 
  • Hạng C: 40 câu 
  • Hạng D, E, F và các hạng F: 45 câu 

❌Đối với bộ đề thi 30 câu, nếu học viên làm đúng 29 câu nhưng bị sai 1 câu nằm trong 60 câu điểm liệt sẽ coi như trượt phần thi lý thuyết CẤU TRÚC BỘ ĐỀ 600 CÂU HỎI

Chương 1: Khái niệm và quy tắc giao thông đường bộ

-Gồm 166 câu (từ câu 1 - câu 166; trong đó có 45 câu điểm liệt)

Chương 2: Nghiệp vụ vận tải

-Gồm 26 câu ( từ câu 167 - câu 192; không có câu hỏi điểm liệt)

Chương 3: Văn hóa giao thông và đạo đức người lái xe

-Gồm 21 câu ( từ câu 193 - câu 213; trong đó có 4 câu điểm liệt)

Chương 4: Kỹ thuật lái xe

-Gồm 56 câu ( từ câu 214 - 269; trong đó có 11 câu điểm liệt)

Chương 5: Cấu tạo và sửa chữa

-Gồm 35 câu (từ câu 270 - câu 304)

Chương 6: Biển báo hiệu đường bộ

-Gồm 182 câu ( từ câu 305 - câu 486)

Chương 7: Giải các thế sa hình và kỹ năng xử lý tình huống giao thông

-Gồm 114 câu ( từ câu 487 -câu 600)

>>>Tham khảo 60 câu hỏi điểm liệt 
Load disqus comments

0 nhận xét