Thứ Hai, 13 tháng 8, 2018

CÁC BỘ PHẬN CƠ BẢN NHẤT TRÊN XE Ô TÔ MÀ TÀI MỚI NÊN BIẾT

Trong thời gian đầu lái xe ô tô, các bác tài nên nhận diện và nắm rõ cách sử dụng của những bộ phận cơ bản có trên xe hơi để tự tin hơn khi điều khiển phương tiện. 

Tổng quan về các bộ phận xe ô tô


Các bộ phận cơ bản của cabin lái


Các bộ phận cơ bản trên lốp xe ô tô

Load disqus comments

0 nhận xét