Thứ Hai, 18 tháng 6, 2018

NHỮNG LỖI TÀI XẾ Ô TÔ THƯỜNG GẶP CÓ MỨC PHẠT BAO NHIÊU?

Dưới đây là tổng hợp các mức phạt đối với những lỗi tài xế ô tô hay gặp khi vận hành xe tham gia giao thông. 

Không phải lúc nào chúng ta cũng quan sát hết các biển báo hiệu. Đôi khí chỉ vì sơ sẩy thiếu quan sát mà chúng ta lại dính lỗi vi phạm. Dưới đây là các lỗi vi phạm thường gặp phải kèm theo mức phạt đi cùng tránh bị "hớ" 

1. SAI LÀN 

_ Xe máy: 200.000 - 400.000 đồng

_ Ô tô: 800.000 - 1.200.000 đồng 

2. VƯỢT SAI QUY ĐỊNH  


_ Xe máy: 300.000 - 400.000 đồng 

_ Ô tô: 1.200.000 - 1.000.000 đồng 

3. ĐÈ VẠCH LIỀN  _ Xe máy: 60.000 - 80.000 đồng 

_ Ô tô: 100.000 - 200.000 đồng 

4. KHÔNG XI NHAN  _ Xe máy: 80.000 - 400.000 đồng 

_ Ô tô: 300.000 - 800.000 đồng 

5. DỪNG, ĐẬU XE SAI QUY ĐỊNH  Ô tô: 300.000 - 800.000 đồng 

6. QUÁ TỐC ĐỘ 


_ Xe máy: 100.000 - 3.000.000 đồng 

_ Ô tô: 600.000 - 8.000.000 đồng 

7. CÓ NỒNG ĐỘ CỒN  _ Xe máy: 1.000.000 - 4.000.000 đồng 

_ Ô tô: 2.000.000 - 18.000.000 đồng Load disqus comments

0 nhận xét