Thứ Hai, 16 tháng 4, 2018

Bộ đề thi GPLX mới sẽ tăng từ 450 lên 500 câu hỏi

Tổng cục Đường bộ Việt Nam đang sửa đổi bộ câu hỏi thi GPLX nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, thi sát hạch lái xe cơ giới đường bộ. Theo đó, đến tháng 7/2018, bộ câu hỏi sẽ tăng lên 500 câu so với 450 câu trước đó. 


Vụ trưởng Vụ Quản lý phương tiện và người lái (Tổng cục Đường bộ VN), Ông Nguyễn Thắng Quân chia sẻ: Bộ đề thi với 500 câu hỏi vẫn giữ nguyên 450 câu hỏi cũ, chỉ tăng thêm 50 câu hỏi mới. Cụ thể, bổ sung thêm 15 câu sa hình mới (2 câu liên quan đến đường sắt, nâng tổng số câu hỏi liên quan đến đường sắt lên con số 13); 25 câu hỏi về biển báo phù hợp với Quy chuẩn 41:2016 về biển báo đường bộ; 10 câu hỏi liên quan đến kỹ thuật lái xe (hỏi về kỹ năng lái xe trên đường trơn trượt, đường cao tốc và đường băng tuyết).
Ngoài ra, lần sửa đổi câu hỏi này, Tổng cục đường sắt sẽ rà soát lại tất cả 450 câu hỏi cũ và kết cấu lại nội dung câu hỏi và đáp án của bộ 500 câu hỏi. Mỗi câu hỏi trong bộ đề 500 câu sẽ có duy nhất 1 đáp án đúng thay vì có nhiều câu có 2 ý trả lời đúng (người dự thi trả lời thiếu 1 ý sẽ tính điểm như trả lời sai) ở bộ 450 câu hỏi.
Bộ đề 500 câu hỏi mới được sửa đổi và chứa các vạch kẻ đường, biển báo hiệu theo đúng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ và biển chỉ dẫn trên đường cao tốc của 100 câu hỏi về báo hiệu đường bộ và 95 câu hỏi sa hình”. Ông quân chia sẻ, bộ câu hỏi 500 câu sẽ thiết kế dựa theo cơ sở pháp lý hiện hành, đảm bảo tính khoa học và bổ sung nhiều nội dung phù hợp với thực tế mà không có tính "đánh đố" thí sinh.
Load disqus comments

0 nhận xét