Thứ Năm, 20 tháng 8, 2020

Nhiều quy chuẩn mới có hiệu lực, tài xế cần lưu ý để không bị phạt

Từ 1/7/2020, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia báo hiệu đường bộ chính thức có hiệu lực với nhiều điểm mới so với trước đây...

Nguồn: autopro.com.vn

Load disqus comments

0 nhận xét