Thứ Tư, 15 tháng 5, 2019

THỜI HẠN CỦA CÁC HẠNG BẰNG LÁI XE A1, A2, B11, B2, C, D, E, F

Theo Thông tư 12/2017/TT-BGTVT Dưới đây là thời hạn sử dụng của giấy phép lái xe, các bạn nên đi đổi lại bằng mới trước khi hết hạn

BẰNG LÁI XE B2


- Thời hạn bằng lái xe hạng A1, A2, A3: Không thời hạn:
- Thời hạn bằng lái xe hạng B1: có thời hạn đến khi người lái xe đủ 55 tuổi đối với nữ và đủ 60 tuổi đối với nam; trường hợp người lái xe trên 45 tuổi đối với nữ và trên 50 tuổi đối với nam thì giấy phép lái xe được cấp có thời hạn 10 năm, kể từ ngày cấp.
- Thời hạn bằng lái xe hạng A4, B2: có thời hạn 10 năm kể từ ngày cấp
- Thời hạn bằng lái xe hạng C, D, E: có thời hạn 5 năm kể từ ngày cấp
- Thời hạn bằng lái xe hạng FB2, FC, FD, FE: có thời hạn 5 năm kể từ ngày cấp

Các khóa học mới nhất


Học viên nên chú ý thời hạn của bằng lái để xin gia hạn giá trị sử dụng mà không cần phải thi lại. Tuy nhiên đối với trường hợp bằng lái đã quá hạn, học viên cần nhanh chóng đăng ký thi lại. Với việc thi lại lý thuyết hay thực hành hoặc cả 2 thì phụ thuộc vào thời gian bằng lái xe đã hết hạn bao lâu.


  • Văn phòng ghi danh 1: 78/8 hẻm 60 Lâm Văn Bền, Tân Kiểng, Quận 7.
  • Văn phòng ghi danh 2: E002 Khu phố Mỹ Phước, Nguyễn Văn Linh, Tân Phong, Quận 7
  • HOTLINE: 0903.013.344- 0907.500.358
Load disqus comments

0 nhận xét