Thứ Bảy, 28 tháng 7, 2018

MỨC PHÍ CẤP MỚI BIỂN SỐ XE Ô TÔ

Mức thu lệ phí cấp mới biển số xe ô tô dưới 9 chỗ tại TP.Hồ Chí Minh và Hà Nội là 20 triệu đồng, tại các thành phố thuộc trực thuộc Trung ương là 1 triệu đồng và tại các tỉnh thành thuộc khu vực 3 là 200 ngàn đồng.  CHI PHÍ CẤP MỚI VÀ ĐỔI LẠI BIỂN SỐ CHO Ô TÔ - XE MÁY 

Nếu ở TP.HCM hay Hà Nội thì chi phí cấp biển số lần đầu lên đến 20 triệu đồng tuy nhiên nếu ở các tỉnh thành ở khu vực 3 thì chỉ mất 200 ngàn cho việc cấp biển số.  

🔷 CẤP MỚI BIỂN SỐ 

Phương tiện: 

_ Xe dưới 10 chỗ ngồi không kinh doanh vận tải 

+ Khu vực 1 (TP.HCM và Hà Nội): 2.000.000 - 20.000.000 
+ Khu vực 2 (Thành phố trực thuộc trung ương): 1.000.000 
+ Khu vực 3 (Các tỉnh ngoài khu vực 1,2): 200.000 

_ Xe sơ mi - rơ móc 

+ Khu vực 1 (TP.HCM và Hà Nội): 100.000 - 20.000.000 
+ Khu vực 2 (Thành phố trực thuộc trung ương): 100.000 
+ Khu vực 3 (Các tỉnh ngoài khu vực 1,2): 100.000 

🔶 CẤP LẠI HOẶC ĐỔI LẠI GIẤY ĐĂNG KÝ 

Kèm theo biển số: 

_ Xe dưới 10 chỗ ngồi: Khu vực 1,2,3: 150.000

_ Xe sơ mi - rơ móc: Khu vực 1,2,3: 100.000 

Không kèm theo biển số

_ Xe máy và ô tô (Khu vực 1,2,3): 30.000  

🔷 CẤP GIẤY ĐĂNG KÝ VÀ BIỂN TẠM THỜI  

Xe máy và ô tô (Khu vực 1,2,3): 50.000 

🔶 ĐÓNG LẠI SỐ KHUNG, SỐ MÁY 

Phương tiện (Khu vực 1,2,3): 50.000 Load disqus comments

0 nhận xét