Thứ Sáu, 4 tháng 5, 2018

Nhìn lại chặng đường 100 năm phát triển của xe hơi

Sự ra đời của ô tô cách đây 100 năm đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của mỗi cá nhân và từng ngành nghề trong xã hội. Hãy cùng nhìn lại những thay đổi của ngành công nghiệp ô tô trong 100 năm qua. 


Nhìn lại chặng đường 100 năm phát triển của xe hơi
Load disqus comments

0 nhận xét